Về hệ thống
  Theo dõi và điều hành một phương tiện giao thông
  Theo dõi và điều hành một tổ hợp phương tiện giao thông (PTGT). Tổ hợp xe online, phương thức hoạt động;
  Phiên bản PDA
Giơí thiệu sản phẩm
Tin mới
   

Theo dõi và điều hành một tổ hợp phương tiện giao thông (PTGT). Tổ hợp xe online, phương thức hoạt động

Hệ thống car-online cho phép chúng ta theo dõi và điều hành một tổ hợp nhiều phương tiện giao thông, giúp cho các doanh nghiệp vận tải, điều hành, kiểm tra các PTGT của doanh nghiệp mình.

Phương thức hoạt động:

Doanh nghiệp vận tải tự tạo ra một tổ hợp PTGT bằng cách đưa từng PTGT mà mình cần vào tổ hợp đó. Sau đó, trên hệ thống car-online doanh nghiệp sẽ nhìn thấy cùng một lúc trên bản đồ các PTGT nằm trong tổ hợp đó đang trong trạng thái online. Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp biết được lộ trình, vận tốc và vị trí của từng PTGT trên bản đồ. Hệ điều  hành hết sức đơn giản và thân thiện đối với người sử dụng, nên doanh nghiệp sẽ không nhất thiết phải đầu tư về cơ sở hạ tầng hay nâng cấp máy móc, cũng như tránh được chi phí  đào tạo của các nhân viên.

 

Lộ trình chuyển động:

Lộ trình chuyển động của các PTGT trong tổ hợp được thể hiện cùng một lúc trên bản đồ ở trạng thái online. Và từ đây chúng ta có thể biết được trạng thái, lộ trình, vận tốc, quãng đường của từng PTGT trong tổ hơp đó.
Hê thống sử dụng bản đồ của 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng bản đồ của Google Map nên có thể kiểm tra vị trí của các xe vận tải vận hành xuyên quốc gia.

Thành lập bản báo cáo kết quả:

Trong hệ thống đó chúng ta có thể lập ra các bản báo cáo lộ trình, trạng thái...của từng PTGT trong tổ hợp mỗi ngày. Các báo cáo này được chuyển về ở dạng Excel, để có thể sử dụng và nghiên cứu tiếp.

 

Vào hệ thống
DEMO Tên: vietms05
Mật khẩu: 123456


DEMO Tên: vietms
Mật khẩu: 123456

HDSD car-online (PDF)

Contact:

152/1B Đường Điện Biên Phủ Phường 25, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 97 6859933

E-mail: magic.system.vietnam@gmail.com

Skype: chantienvietms